Verejní činitelia pod občianskym drobnohľadom

Projekt Verejní činitelia pod občianskym drobnohľadom bol podporený sumou 105000 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation. Cieľom projektu Verejní činitelia pod občianskym drobnohľadom je posilnenie aktívneho občianstva.

Aliancia Fair-play sa v projekte „Verejní činitelia pod občianskym drobnohľadom“ podporovaného z Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho kráľovstva zaviazala, že bude vytvárať bariéru zneužívaniu moci a prispievať k ochrane a posilneniu demokratických princípov. K tomu majú prispieť naše nasledovné aktivity:

 • Aliancia Fair-play bude vyhľadávať prípady konkrétneho porušovania zákona, etických pravidiel, zneužívania moci, neefektívneho míňania verejných zdrojov, špeciálne v oblasti verejného obstarávania, zmluvných vzťahov štátu, justície, financovania strán či verejných financií.
 • Bude sa aktívne vyjadrovať k iným aktuálnym témam a bude pôsobiť ako nezávislý hlas. Bude poskytovať protiváhu a nastoľovať cez svoje vyjadrenia zrkadlo a pomáhať voličom či médiám zorientovať sa v témach, pochopiť ich podstatu, nebezpečenstvo a vytvoriť tak účinný tlak na zmenu.
 • Aliancia bude poskytovať poradenstvo novinárom pri investigatíve a pokrývaní dôležitých politicko-ekonomických tém.
 • V prípade odhalenia porušenia zákonov, či podozrenia zo spáchania trestného činu sa AFP obráti na príslušné inštitúcie s podaniami a bude vyžadovať prešetrenie, prípadne vyvodenie zodpovednosti.
 • Aliancia Fair-play bude aktívne ponúkať systémové riešenia formou zavedenia etických pravidiel alebo prostredníctvom úpravy zákonov.
 • Bude aktívne monitorovať rokovania Súdnej rady a prácu sudcov v kľúčových identifikovaných sporoch (diskriminačné žaloby, disciplinárne konania, spory so štátom, žaloby na ochranu osobnosti...). O dianí v súdnictve bude aktívne informovať verejnosť a bude pripravovať podania pre zodpovedné inštitúcie.
 • O svojich výsledkoch bude informovať prostredníctvom tlačových konferencií a vyhlásení, publikovaním článkov v médiách, informovaním cez sociálne siete, webové stránky, blogy, účasťou v diskusných reláciách médií.
 • Pri dôležitých politicko-spoločenských problémoch zorganizuje verejné diskusie.
 • Pri kľúčových spoločenských pohyboch (napríklad voľba predsedu Súdnej rady, kauza generálny prokurátor, voľby, možné oklieštenie infozákona...) bude organizovať kampane a mobilizovať verejnú mienku na ochranu demokratických hodnôt.
 • Bude sa zúčastňovať diskusií na školách, iných verejných podujatiach (festival Pohoda, Dobrý trh, festival Jeden svet, Cirkulart...).
 • Aliancia Fair-play bude naďalej prevádzkovať, aktualizovať a rozvíjať technologické služby prostredníctvom stránok datanest.sk, znasichdani.sk, otvorenezmluvy.sk.
 • Bude rozvíjať spôsoby využitia dátovej žurnalistiky, či vizualizácií, ktoré urobia debatu o problémoch informovanejšou, ale aj pochopiteľnejšou a zaujímavejšou pre široké publikum.

Trvanie projektu: 26.08.2012 – 31.01.2015

Projekt je spolufinancovaný z týchto zdrojov: Open Society Foundations, Fond pre transparentné Slovensko v Nadácii Pontis a 2%

Logo Nf

Logo Osf

www.eeagrants.org
www.osf.sk
www.eeango.sk

Scrolltotop-sk