Silní občania - zodpovedná moc

Projekt Silní občania - zodpovedná moc bol podporený sumou 33 215 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu Silní občania - zodpovedná moc je zvýšenie zapojenia MVO do tvorby politík a rozhodovacích procesov na miestnej, regionálnej a národnej úrovni.

Aliancia Fair-play sa v projekte „Silní občania - zodpovedná moc“ podporovaného z Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho kráľovstva zaviazala, že bude vytvárať bariéru zneužívaniu moci a prispievať k ochrane a posilneniu demokratických princípov. K tomu majú prispieť naše nasledovné aktivity:

  • Aliancia Fair-play bude vyhľadávať prípady konkrétneho porušovania zákona, etických pravidiel, zneužívania moci, neefektívneho míňania verejných zdrojov, špeciálne v oblasti verejného obstarávania, zmluvných vzťahov štátu, justície, financovania strán či verejných financií.
  • Bude sa aktívne vyjadrovať k iným aktuálnym témam a bude pôsobiť ako nezávislý hlas. Bude poskytovať protiváhu a nastoľovať cez svoje vyjadrenia zrkadlo a pomáhať voličom či médiám zorientovať sa v témach, pochopiť ich podstatu, nebezpečenstvo a vytvoriť tak účinný tlak na zmenu.
  • V prípade odhalenia porušenia zákonov, či podozrenia zo spáchania trestného činu sa AFP obráti na príslušné inštitúcie s podaniami a bude vyžadovať prešetrenie, prípadne vyvodenie zodpovednosti.
  • Aliancia Fair-play bude aktívne ponúkať systémové riešenia formou zavedenia etických pravidiel alebo prostredníctvom úpravy zákonov.
  • Bude monitorovať rokovania súdnictva a prácu sudcov v kľúčových sporoch. O dianí v súdnictve bude aktívne informovať verejnosť a bude pripravovať podania pre zodpovedné inštitúcie.
  • O svojich výsledkoch bude informovať prostredníctvom tlačových konferencií a vyhlásení, publikovaním článkov v médiách, informovaním cez sociálne siete, webové stránky, blogy, účasťou v diskusných reláciách médií.
  • Pri dôležitých politicko-spoločenských problémoch zorganizuje verejné diskusie.
  • Pri kľúčových spoločenských pohyboch (napríklad voľba predsedu Súdnej rady, kauza generálny prokurátor, voľby, možné oklieštenie infozákona...) bude organizovať kampane a mobilizovať verejnú mienku na ochranu demokratických hodnôt.
  • Bude sa zúčastňovať diskusií na školách, iných verejných podujatiach (festival Pohoda, Dobrý trh, festival Jeden svet, Cirkulart...).

Trvanie projektu: 01.02.2015 – 31.01.2016

Projekt je spolufinancovaný z týchto zdrojov: Open Society Foundations, Fond pre transparentné Slovensko v Nadácii Pontis a 2%

Logo Nf

Logo Osf

www.eeagrants.org
www.osf.sk
www.eeango.sk

Scrolltotop-sk