Piktogram_heart
2 percentá

Už roky robíme v Aliancii Fair-play všetko preto, aby Slovensko nebolo len korisťou pre mocné klany. Práve teraz potrebujeme vašu podporu. Nenechajte svoje 2 % z daní štátu. Posuňte ich nám, aby sme zachránili viac než 2 percentá. Ďakujeme.

Piktogram_heart
Peniaze na účet

Už 13 rokov sa snažíme o to, aby sa moc na Slovensku nevymkla spod kontroly! Často stojíme proti presile peňazí, úradov a ľudských kapacít. Potrebujeme vašu pomoc. Veľmi nám preto pomôže, ak sa nájdu ľudia (prípadne firmy), ktorí nás dokážu finančne podporiť. Či už jednorazovo alebo pravidelným darom.

Piktogram_heart
Iné

Číslo účtu

Aliancia Fair-play

Číslo účtu: 2624762547

Kód banky: 1100

SWIFT: TATRSKBX

IBAN: SK35 1100 0000 0026 2476 2547

Prosím, dajte nám o Vašom dare vedieť aj e-mailom. Aby sme mohli Váš dar lepšie identifikovať, pošlite nám, prosím, Vaše meno, priezvisko (resp. názov firmy) a mesto bydliska (resp. sídla firmy).

Dajte nám vedieť, ak by ste chceli na Váš email dostávať newsletter s novinkami.

Za váš dar ďakujeme! Veľmi si ho vážime a budeme s ním zodpovedne nakladať.

Pre darcov – dôležité informácie

Odoslaním daru beriete na vedomie, že dary od osôb či firiem, o ktorých budeme mať vedomosť, že sú spojené s politickými stranami alebo že ich hodnoty sú v rozpore so základnými princípmi právneho štátu, demokracie, ľudských práv alebo etiky, vrátime.

Rovnako beriete na vedomie, že súhlasíte so zverejnením svojho mena a priezviska vo výročnej správe pri dare nad 500 € a mena, priezviska a výšky daru pri dare nad 2 500 €. A to aj v prípade opakovaných darov v priebehu roka od tej istej osoby.

Scrolltotop-sk