Piktogram_heart
2 percentá

Už roky robíme v Aliancii Fair-play všetko preto, aby Slovensko nebolo len korisťou pre mocné klany. Práve teraz potrebujeme vašu podporu. Nenechajte svoje 2 % z daní štátu. Posuňte ich nám, aby sme zachránili viac než 2 percentá. Ďakujeme.

Piktogram_heart
Peniaze na účet

Už 13 rokov sa snažíme o to, aby sa moc na Slovensku nevymkla spod kontroly! Často stojíme proti presile peňazí, úradov a ľudských kapacít. Potrebujeme vašu pomoc. Veľmi nám preto pomôže, ak sa nájdu ľudia (prípadne firmy), ktorí nás dokážu finančne podporiť. Či už jednorazovo alebo pravidelným darom.

Piktogram_heart
Iné

Údaje k poukázaniu 2 % z dane

IČO: 31810195 (Vo formulároch sa zarovnáva sprava)
Právna forma
: OBČIANSKE ZDRUŽENIE

Obchodné meno (názov): ALIANCIA FAIR-PLAY, O.Z.

Sídlo: HUBENÉHO 2491/7, 831 53 BRATISLAVA

Nižšie nájdete podrobný postup pre poukázanie 2 % dane vrátane linkov na všetky potrebné tlačivá a adresy daňových úradov.
Použili sme ich na:
Expertné práce na stratégii výstupov investigatívy, watchdogu, projektu Biela vrana a technologických projektov 7 888,00 €
Projekt Datanest – Podpora šírenia informácií cez technologické projekty 8 155,25 €
Technicko-organizačné zabezpečenie projektu na ochranu ľudských práv 10 417,53 €
Organizovanie Bielej vrany a podpora whistleblowingu 5 820,00 €
Expertné práce na investigatíve a watchdogu 17 069,42 €
49 350,20 €*

* výslednú sumu tvorí časť 2 % prijatých v roku 2015 (10 863,10 €) a 2016 (38 487,10 €). Podrobné informácie nájdete tu.

Fyzická osoba: zamestnanec

POZOR: Svoje 2 % nám môžete venovať len vtedy, ak bola vaša daň za celý rok 2020 vyššia ako 150 € (podiel Vašich 2 % teda musí byť minimálne 3 €). Zamestnávateľ vám túto sumu určite rád prezradí.

 1. Najprv vám zamestnávateľ musí pripraviť ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň. Požiadajte ho oň najlepšie do 15. 2. 2021. Po tomto termíne ho pre vás už nemusí urobiť – ale pri troške dobrej vôle môže.
 2. Požiadajte zamestnávateľa o vyplnenie tohto Potvrdenia o zaplatení dane.
 3. Potom vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.
 4. Najneskôr do 30. apríla 2021 doručte obidve tlačivá (z bodu 2. a 3.) daňovému úradu. V prípade poslania tlačív poštou platí dátum z pečiatky na obálke.

Upozornenie:

Ak ste v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín, môžete poukázať až 3 % z odvedených daní. Musíte však od organizácie/prijímateľa dobrovoľníckej činnosti, pre ktorú/ktorého ste v roku 2020 dobrovoľnícky pracovali, získať potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti. Potvrdenie priložte k Potvrdeniu o zaplatení dane a k Vyhláseniu o poukázaní 2 % (3 %).
Minimálne 40 hodín nemusíte odpracovať iba v prospech 1 organizácie, či jednotlivca – celkový počet môžete „vyskladať“ aj z práce pre viaceré organizácie.

Fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie

POZOR: Svoje 2 % nám môžete venovať len vtedy, ak bola vaša daň za celý rok 2020 vyššia ako 150 € (podiel Vašich 2 % teda musí byť minimálne 3 €).

 1. Daňové priznanie musíte vyplniť v elektronickom formulári.
  Súčasťou formulára je aj oddiel Vyhlásenie o poukázaní 2 %. Pri tlačive typu A je to oddiel VIII. na strane 5, pri tlačive typu B je to oddiel XII. na strane 11.
  Vyplňte do tohto oddielu tieto údaje:

  IČO: 31810195
  Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE
  Obchodné meno (názov): ALIANCIA FAIR-PLAY, O.Z.
  Sídlo: HUBENÉHO 2491/7, 831 53 BRATISLAVA

 2. Do 31. marca 2021 (prípadne do dátumu odloženého daňového priznania) odošlite formulár daňovému úradu a uhraďte daň.

Upozornenie:

Ak ste v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín, môžete poukázať až 3 % z odvedených daní. Musíte však od organizácie/prijímateľa dobrovoľníckej činnosti, pre ktorú/ktorého ste v roku 2020 dobrovoľnícky pracovali, získať potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti. Potvrdenie priložte k Potvrdeniu o zaplatení dane a k Vyhláseniu o poukázaní 2 % (3 %).
Minimálne 40 hodín nemusíte odpracovať iba v prospech 1 organizácie, či jednotlivca – celkový počet môžete „vyskladať“ aj z práce pre viaceré organizácie.

Právnická osoba

POZOR: Svoje 2 % (prípadne 1 %) z dane nám môžete venovať, ak bola vaša daň za celý rok 2020 vyššia ako 400 € (800 €). Podiel Vašich 2 % (prípadne 1 %) teda musí byť minimálne 8 €.

 1. Daňové priznanie musíte vyplniť v elektronickom formulári.
  Súčasťou formulára je aj IV. časť – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane.
  Do tej časti vyplňte tieto údaje:

  IČO: 31810195
  Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE
  Obchodné meno (názov): ALIANCIA FAIR-PLAY, O.Z.
  Sídlo: HUBENÉHO 2491/7, 831 53 BRATISLAVA

   POZOR:

  1. Ak ste v roku 2020 ako právnická osoba až do termínu na podanie daňového priznania v roku 2021 (zvyčajne do 31. 3. 2021) nedarovali financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (akejkoľvek organizácii), tak môžete poukázať iba 1 % z dane – v daňovom priznaní vyplníte v časti IV. kolónky 1, 3 a 4.

  2. Ak ste v roku 2020 ako právnická osoba až do termínu na podanie daňového priznania v roku 2021 (zvyčajne do 31.3.2021) darovali financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (akejkoľvek organizácii), tak môžete poukázať 2 % z dane – v daňovom priznaní vyplníte v časti IV. kolónky 1, 2 a 4.

 2. Do 31. marca 2021 (prípadne do dátumu odloženého daňového priznania) odošlite vyplnený elektronický formulár a uhraďte daň.

Ako právnická osoba môžete poukázať 1 % (2 %) aj viacerým prijímateľom. Platí však, že minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.

Scrolltotop-sk