Piktogram_heart
2 percentá

Už roky robíme v Aliancii Fair-play všetko preto, aby Slovensko nebolo len korisťou pre mocné klany. Práve teraz potrebujeme vašu podporu. Nenechajte svoje 2 % z daní štátu. Posuňte ich nám, aby sme zachránili viac než 2 percentá. Ďakujeme.

Piktogram_heart
Peniaze na účet

Už 13 rokov sa snažíme o to, aby sa moc na Slovensku nevymkla spod kontroly! Často stojíme proti presile peňazí, úradov a ľudských kapacít. Potrebujeme vašu pomoc. Veľmi nám preto pomôže, ak sa nájdu ľudia (prípadne firmy), ktorí nás dokážu finančne podporiť. Či už jednorazovo alebo pravidelným darom.

Piktogram_heart
Dobrá krajina
Piktogram_heart
Iné

Údaje k poukázaniu 2 % z dane

IČO: 31810195
Právna forma
: OBČIANSKE ZDRUŽENIE

Obchodné meno (názov): ALIANCIA FAIR-PLAY, O.Z.

Sídlo: SMREČIANSKA 21, 811 05 BRATISLAVA

Nižšie nájdete podrobný postup pre poukázanie 2 % dane vrátane linkov na všetky potrebné tlačivá a adresy daňových úradov.

Čo sme robili v roku 2016

 • Spolu so slovensko.digital sme štát upozornili na IT projekty za 300 miliónov, ktoré stoja na vode. Jeden z nich bol po voľbách zrušený.
 • Ocenili sme ďalšie biele vrany – blogera Jána Benčíka rozkrývajúceho aktivity extrémistov, učiteľku rómskych detí Moniku Podolinskú a utečenkyňu Khadru Abdile so slovenskou asistentkou Emíliou Trepáčovou, ktoré čelia útokom.
 • Ukázali sme, že Bašternáková firma nebola jediná, kde Róbert Kaliňák kupoval superlacno.
 • Pripravili sme konferenciu Network, ktorá spojila vyše 400 aktívnych občanov z celého Slovenska.
 • Vyzvali sme daniarov a políciu, aby si posvietili na kšefty medzi Bašternákovými firmami.
 • S lekármi a sestrami sme otvorili tému spoločensky zodpovedného zisku v zdravotníctve. Cenné dáta sme poskytli úradom.
 • Spolu so slovensko.digital sme bojovali za opravu pochybného tendra na multi-miliónový Edunet.
 • Zorganizovali sme diskusie o tom, ako bojovať proti extrémizmu a vydolovať čo najviac z dát.
 • Vypočítali sme, že odkúpenie Bašternákovho podielu bolo pre Róberta Kaliňáka supervýhodné a pýtali sa, prečo.
 • Našli sme firmu, ktorá si v zdravotníctve na nakúpený tovar musela prihodiť aj 150 percent.
 • Pripravili sme veľký kurz investigatívnej žurnalistiky pre študentov a začínajúcich novinárov, nech je odhalených Bašternákov či Váhostavov čo najviac.
 • Odhalili sme, že za upchaté cievy sme dlho platili niekoľkokrát viac ako Česi.
 • Ukázali sme, že eurofondové IT tendre šetria minimum peňazí a často sa ako súťaž iba tvária.
 • Spolu so slovensko.digital sme upozornili na riziká plytvania pri Registri právnických osôb.
 • Poukázali sme na to, že štát si pre neporiadne firmy vymyslel trest, ktorý mnohým z nich ulahodí.
 • Ukázali sme, že protischránkový zákon neodhalí biznismenov skrytých na Cypre a žiadali nápravu.
 • Nechali sme Úrad pre verejné obstarávanie preveriť predlžovanie školského internetu bez súťaže.
 • V pracovnej skupine Ministerstva spravodlivosti sme bojovali za lepší infozákon.
 • Pred voľbami sme kampaňovali za to, aby sa záujem politikov o občana nekončil pri hlasovacej urne.
 • Spájali sme komunity z rôznych svetov, ktoré sa snažia zlepšiť našu krajinu, no narážajú na korupciu či mocenské záujmy.
 • Aktívnym občanom a komunitám sme pomáhali so zákonmi, podaniami či získavaním informácií.
 • Pýtali sme si informácie, podávali podnety a trestné oznámenia a chodili na súdy, aby kauzy nevyšumeli dostratena.
 • Hovorili sme o problémoch diplomatom, zahraničným delegáciám i kontrolórom.
 • Komentovali sme spoločenské kauzy a boli silným nezávislým hlasom vo verejných debatách.

Vďaka vašim 2 % sme v roku 2016 získali 25 453,91 €.

Použili sme ich na:
Expertné práce na stratégii výstupov investigatívy, watchdogu, projektu Biela vrana a technologických projektov 7 888,00 €
Projekt Datanest – Podpora šírenia informácií cez technologické projekty 8 155,25 €
Technicko-organizačné zabezpečenie projektu na ochranu ľudských práv 10 417,53 €
Organizovanie Bielej vrany a podpora whistleblowingu 5 820,00 €
Expertné práce na investigatíve a watchdogu 17 069,42 €
49 350,20 €*

* výslednú sumu tvorí časť 2 % prijatých v roku 2015 (10 863,10 €) a 2016 (38 487,10 €). Podrobné informácie nájdete tu.

Fyzická osoba: zamestnanec

POZOR: Svoje 2 % nám môžete venovať len vtedy, ak bola vaša daň za celý rok 2017 vyššia ako 150 € (podiel Vašich 2 % teda musí byť minimálne 3 €). Zamestnávateľ vám túto sumu určite rád prezradí.

 1. Najprv vám zamestnávateľ musí pripraviť ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň. Požiadajte ho oň najlepšie do 15. 2. 2018. Po tomto termíne ho pre vás už nemusí urobiť – ale pri troške dobrej vôle môže.
 2. Požiadajte zamestnávateľa o vyplnenie tohto Potvrdenia o zaplatení dane.
 3. Potom vyplňte toto Vyhlásenie o poukázaní 2 %.
 4. Najneskôr do 30. apríla 2018 doručte obidve tlačivá (z bodu 2. a 3.) daňovému úradu. V prípade poslania tlačív poštou platí dátum z pečiatky na obálke.

Upozornenie:

Ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín, môžete poukázať až 3 % z odvedených daní. Musíte však od organizácie/prijímateľa dobrovoľníckej činnosti, pre ktorú/ktorého ste v roku 2017 dobrovoľnícky pracovali, získať potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti. Potvrdenie priložte k Potvrdeniu o zaplatení dane a k Vyhláseniu o poukázaní 2 % (3 %). Minimálne 40 hodín nemusíte odpracovať iba v prospech 1 organizácie, či jednotlivca – celkový počet môžete „vyskladať“ aj z práce pre viaceré organizácie.

Fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie

POZOR: Svoje 2 % nám môžete venovať len vtedy, ak bola vaša daň za celý rok 2017 vyššia ako 150 € (podiel Vašich 2 % teda musí byť minimálne 3 €).

 1. Stiahnite si tlačivo na daňové priznanie typu A (príjmy zo zamestnania a dohôd) alebo tlačivo typu B (živnostníci). Súčasťou tlačiva je aj oddiel Vyhlásenie o poukázaní 2 %. Pri tlačive typu A je to oddiel VIII. na strane 5, pri tlačive typu B je to oddiel XII. na strane 11. Vyplňte do tohto oddielu tieto údaje:

  IČO: 31810195
  Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE
  Obchodné meno (názov): ALIANCIA FAIR-PLAY, O.Z.
  Sídlo: SMREČIANSKA 21, 811 05 BRATISLAVA

 2. Do 31. marca 2018 (prípadne do dátumu odloženého daňového priznania) doručte tlačivo daňovému úradu a uhraďte daň. V prípade poslania tlačív poštou platí dátum z pečiatky na obálke.

Upozornenie:

Ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín, môžete poukázať až 3 % z odvedených daní. Musíte však od organizácie/prijímateľa dobrovoľníckej činnosti, pre ktorú/ktorého ste v roku 2017 dobrovoľnícky pracovali, získať potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti. Potvrdenie priložte k Potvrdeniu o zaplatení dane a k Vyhláseniu o poukázaní 2 % (3 %). Minimálne 40 hodín nemusíte odpracovať iba v prospech 1 organizácie, či jednotlivca – celkový počet môžete „vyskladať“ aj z práce pre viaceré organizácie.

Právnická osoba

POZOR: Svoje 2 % (prípadne 1 %) z dane nám môžete venovať, ak bola vaša daň za celý rok 2017 vyššia ako 400 € (800 €). Podiel Vašich 2 % (prípadne 1 %) teda musí byť minimálne 8 €.

 1. Stiahnite si tlačivo na daňové priznanie pre právnickú osobu. Súčasťou tlačiva je aj IV. časť – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane. Do tejto časti vyplňte tieto údaje:

  IČO: 31810195
  Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE
  Obchodné meno (názov): ALIANCIA FAIR-PLAY, O.Z.
  Sídlo: SMREČIANSKA 21, 811 05 BRATISLAVA

   POZOR:

  1. Ak ste v roku 2017 ako právnická osoba až do termínu na podanie daňového priznania v roku 2018 (zvyčajne do 31. 3. 2018) nedarovali financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (akejkoľvek organizácii), tak môžete poukázať iba 1 % z dane – v daňovom priznaní vyplníte v časti IV. kolónky 1, 3 a 4.

  2. Ak ste v roku 2017 ako právnická osoba až do termínu na podanie daňového priznania v roku 2018 (zvyčajne do 31.3.2018) darovali financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (akejkoľvek organizácii), tak môžete poukázať 2 % z dane – v daňovom priznaní vyplníte v časti IV. kolónky 1, 2 a 4.

 2. Do 31. marca 2018 (prípadne do dátumu odloženého daňového priznania) doručte tlačivo daňovému úradu a uhraďte daň.

Ako právnická osoba môžete poukázať 1 % (2 %) aj viacerým prijímateľom. Platí však, že minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.

Scrolltotop-sk