Personal Democracy Forum

Img Projekt Pdf 2017

5. ročník konferencie Personal Democracy Forum bude slúžiť ako platforma na výmenu skúseností pre ľudí pracujúcich v oblasti občianskej participácie a transparentnosti vo verejnom živote s využitím nových technológií v strednej a východnej Európe.

Tento ročník je jubilejný, konať sa bude 6.-7. apríla 2017 V Európskom centre Solidarity v Gdansku. Prinesie dva dni prezentácií a interaktívnych workshopov.

Tento rok sa PDF sústredí na problémy demokratického systému - Kde sa stala chyba? Zlyhal systém alebo sme zlyhali my? Aké majú byť ďalšie kroky? Zameria sa najmä na nasledujúce oblasti:

  • Demokracia ako Buzzword
  • Revolution | Evolution | Stagnation
  • Tvorba | Manipulácia | Zodpovednosť
  • Udržateľnosť a inovácie

Špeciálny hosť tohto ročníku bude Ethan Zuckerman, riaditeľ Centra pre občianske médiá na MIT.

Viac informácií o podujatí
Scrolltotop-sk