Fair-play Commerce, s.r.o.

V roku 2012 sme založili spoločnosť s ručením obmedzeným Fair-play Commerce, s. r. o., ktorej jediným vlastníkom je Aliancia Fair-play. Jej cieľom je úplne odčleniť samofinancujúce aktivity od neziskových. Výnos z podnikania má slúžiť na vykrytie rozpočtu Aliancie Fair-play – teda výhradne na dosahovanie programových cieľov Aliancie Fair-play.

Fair-play Commerce, s.r.o.
Smrečianska 21
811 05 Bratislava

IČO: 46482873
DIČ: 2820009797

Email: commerce@fair-play.sk

Scrolltotop-sk