Donori a podporovatelia
Nedokážeme existovať bez podpory občianskej spoločnosti. Ďakujeme preto všetkým donorom a podporovateľom, ktorí nám pomáhajú naplniť našu misiu. Podrobný prehľad všetkých darcov nájdete vo výročných správach.

Donori

Projekt Silní občania - zodpovedná moc bol podporený sumou 33 215 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu Silní občania - zodpovedná moc je zvýšenie zapojenia MVO do tvorby politík a rozhodovacích procesov na miestnej, regionálnej a národnej úrovni.

www.eeagrants.org
www.osf.sk
www.eeango.sk

Logá Nórskych fondov a OSF

Projekt Silní občania - zodpovedná moc je spolufinancovaný zo zdrojov: Open Society Foundations, Fond pre transparentné Slovensko v Nadácii Pontis a 2 %.

Projekt Network môže vzniknúť vďaka podpore International Visegrad Fund. Logo Visegrad
Fond pre transparentné Slovensko v Nadácii Pontis
Open Society Foundations
Support (in part) by a grant from the OPEN SOCIETY FOUNDATIONS
Dobrá krajina
Logo Dobrá krajina
Projekty Biela Vrana a Crowdsourcing sa momentálne realizujú aj vďaka tejto podpore:
Logo
Projekt bol podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia pre sociálne zmeny
US Embassy Bratislava
Logo US Embassy Bratislava
Projekt Datanest sa momentálne realizuje aj vďaka tejto podpore:
Logo British Embassy Bratislava

Podporovatelia

Scrolltotop-sk