Donori a podporovatelia
Nedokážeme existovať bez podpory občianskej spoločnosti. Ďakujeme preto všetkým donorom a podporovateľom, ktorí nám pomáhajú naplniť našu misiu. Podrobný prehľad všetkých darcov nájdete vo výročných správach.

Donori

Fond pre transparentné Slovensko v Nadácii Pontis
Open Society Foundations
Support (in part) by a grant from the OPEN SOCIETY FOUNDATIONS
Dobrá krajina
Logo Dobrá krajina

Podporovatelia

Scrolltotop-sk