TS: Vyzývame premiéra, aby vláda začala konať v prípade Interblue

3. marec 2010

Aliancia Fair-play vyzýva premiéra Roberta Fica, aby počas dnešnej kontroly na ministerstve životného prostredia položil ministrovi Medveďovi konkrétne otázky o jeho krokoch v prípade vymáhania 15 miliónov eur od jednej z firiem „Interblue“ a zabezpečil zverejnenie odpovedí aj pre verejnosť. Zároveň žiadame, aby premiér zabezpečil, že ministersvo konečne začne konať v prospech daňových poplatníkov.

Aliancia Fair-play sa domnieva, že minister Medveď mal už dávno využiť konkrétne právne možnosti, ktoré má a mal k dispozícii. „Obávame sa, že minister skočil na taktiku Interblue naťahovať čas a doteraz okrem čakania na rokovanie so zástupkyňou Interblue nezverejnil jeden jediný právny krok, ktorý podnikol pre vymoženie peňazí,“ povedala pre médiá Zuzana Wienk z Aliancie Fair-play.

S plynúcim časom sa zmenšujú šance Slovenska získať dlžnú sumu 15 miliónov eur a poskytuje sa väčší manévrovací priestor tým, ktorí by prípadne chceli peniaze zarobené v emisnom obchode ukryť v spleti prevodov a presunov medzi právnickými, či fyzickými osobami.

Aliancia Fair-play nerozumie, prečo ministerstvu životného prostredia tak dlho trvá príprava konkrétnych právnych krokov. Preto ministra Medveďa minulý týždeň vyzvala, aby začal podrobne informovať o tom, čo pre získanie 15 miliónov korún robí a zodpovedal na tieto konkrétne otázky:

 1. Aké konkrétne kroky ste podnikli na získanie doplatku 15 miliónov eur za predaj emisií firme Interblue Group, llc z Washingtonu? Zverejnite podrobný prehľad všetkých krokov, ktoré ministerstvo doteraz urobilo.
 2. Uznala firma Interblue Group, llc z Washingtonu alebo Interblue Group Europe do dnešného dňa pohľadávku Slovenska vo výške 15 miliónov eur?
 3. Ak nie, obrátili ste sa na The United Nation Framework Convention on Climate Change and Kyoto Protocol, aby posúdil, či Slovensko splnilo podmienky na doplatenie peňazí za predaj emisií tak, ako Vám to umožňuje zmluva
 4. Vzniesla firma Interblue Group voči Slovensku dodatočné požiadavky na správy alebo informácie o spôsobe použitia zdrojov z predaja emisných kvót?
 5. Poskytlo Slovensku pri dopracovaní správ, vysvetlení skutočností zmluvne sľúbenú súčinnosť?
 6. Ako ste v štáte Washington preverili, či má zaniknutá firma univerzálneho právneho nástupcu? Ak nie, prečo?
 7. Podnikli ste v štáte Washington konkrétne právne kroky na vymoženie pohľadávky Slovenska? Aké? Obrátili ste sa na tamojšie súdy
 8. Preskúmali ste, či firma Interblue Group zanikla v štáte Washington zákonnou cestou?
 9. Ak firma Interblue Group nemá univerzálneho právneho nástupcu, vyvodili ste z tejto možnosti príslušné závery – napríklad o následnej neplatnosti zmluvy o predaji emisií medzi Slovenskou republikou a firmou Interblue Group?
 10. Podali ste v štáte Washington trestné oznámenia na konateľov firmy pre podozrenie z trestného činu poškodzovania veriteľa a možného nezákonného zániku firmy?
 11. Obrátili ste sa na slovenské orgány činné v trestnom konaní, aby zabezpečili súčinnosť s orgánmi vo Švajčiarsku, Washingtone, USA?
 12. Podnikli ste konkrétne právne kroky na vymoženie pohľadávky Slovenska vo Švajčiarsku? Aké?
 13. Súhlasilo ministerstvo s prípadným prechodom / prenesením záväzku z firmy Interblue Group na švajčiarsku firmu Interblue Group Europe?

Minister zatiaľ na otázky Aliancie neodpovedal.

Scrolltotop-sk