TS: Poslanecké kancelárie – výnosný biznis?

30. apríl 2010

Aliancia Fair-play dnes zverejnila výsledky monitoringu poslaneckých kancelárií, ktorý prebiehal v roku 2009 a týkal sa vybranej polovice poslancov Národnej rady.

Zistenia potvrdili vážne obavy z toho, že peniaze daňových poplatníkov nie sú v prípade poslaneckých kancelárií často využité hospodárne a kancelárie neslúžia svojmu pôvodnému účelu.

Zistenia sa týkajú rôznych poslaneckých klubov a politických strán a podľa názoru Aliancie Fair-play majú priveľký rozsah, aby boli výnimkou z pravidla, ktorú netreba riešiť systémovými opatreniami. „Domnievame sa, že nová Národná rada by mala hneď po začiatku funkčného obdobia prijať opatrenia, ktoré zabránia plytvaniu peňazí daňových poplatníkov, konfliktu záujmov a zároveň zavedú účinný kontrolný mechanizmus inštitútu kancelárií“, povedala na tlačovej besede zástupkyňa Aliancie Fair-play Zuzana Wienk.

Najvážnejší prípad plytvania našla Aliancia u poslancov, ktorí si prenajímajú svoje kancelárie v priestoroch strany SMER-SD na Gunduličovej ulici v Bratislave. Monitoring ukázal, že viacerí poslanci platili niekoľkokrát za to isté. Okrem prenájmu kancelárie (ktorú má každý osobitne) uhrádzali aj sumy za prenájom kuchynky, WC, zasadačky a chodby. Na každom podlaží sú však kuchynka, chodba a WC spoločné, a ako sa Aliancia dozvedela pri osobnej návšteve, aj zasadačku majú poslanci na každom podlaží spoločnú. Väčšina prenajatých kancelárií bola sústredená len na dvoch poschodiach budovy. Parlament tak de facto strane SMER-SD (v zastúpení jej spoločnosťou Agentúra Smer, s.r.o.) platil v jednom prípade (kancelárií na druhom poschodí) 7x a v druhom prípade 3x (kancelárií na 3.poschodí) za to isté. Z dostupných údajov nevieme posúdiť, či Národná rada preplácala niekoľkonásobne to isté v rozsahu celej sumy alebo len jej časti.

Celkové ceny za spoločné priestory u každého poslanca navyše niekoľkonásobne prevyšujú cenu za prenájom kancelárie (z celkovej sumy, ktorú poslancom platí NR SR tvorila suma za kanceláriu v priemere iba 19%). Ak by sa nájom umelo nerozdelil medzi kanceláriu a spoločné priestory, ale prepočítal iba na plochu kancelárie (ktorá je dôvodom a zmyslom prenájmu), cena prenájmu by vysoko prevyšovala ceny luxusných priestorov v centre Bratislavy (na Gunduličovej ulici je po prepočte priemerná cena za m2 kancelárie / rok 17 tisíc Sk).

Aliancia Fair-play vyzýva kanceláriu Národnej rady, aby zistenia preverila a vymáhala akékoľvek nehospodárne vynaložené peniaze späť. Tento prípad sa spomedzi ostatných zistení vymyká aj tým, že v ňom nemohlo ísť o individuálny krok poslancov bez vedomia strany, ale musel byť koordinovaný predstaviteľmi Agentúry Smer, s.r.o. – zmluvy o prenájme podpísala za Agentúru Silvia Glendová.

U ďalšej vyše dvadsiatky poslancov Aliancia Fair-play našla prípady konfliktu záujmov a podozrení na predraženie cien prenájmov poslaneckých kancelárií.
Poslanci si prenajímali priestory od spolustraníkov, darcov materských politických strán, svojich asistentov, či firiem rodinných príslušníkov. Práve konflikt záujmov vytvára príliš veľké riziko, že cena za prenájom nie je spravodlivá a komerčná, a že daňoví poplatníci na ňu doplácajú.

Monitoring odhalil aj prípady, kedy sa ceny neriadili žiadnymi kritériami a počas obdobia prenájmu kancelárie sa znižovali, či zvyšovali podľa toho, koľko mal daný poslanec kancelárií v iných častiach Slovenska a ako sa potreboval zmestiť do limitu daného Národnou Radou.

Viacerí poslanci čerpali celú sumu, ktorú Národná rada poskytuje na prenájom kancelárie bez zreteľného opodstatnenia úrovne ceny. Opakovane sa našli aj prípady poslancov, ktorí si prenajímali viacero kancelárie v menších mestách alebo viacero kancelárií nezmyselne blízko (vo vzdialenosti do 2 km od seba).
Rozsah a vážnosť zistení iba potvrdil pokračujúci trend a informácie, ktoré v minulosti na vybraných prípadoch ilustrovali médiá. Pripájame správu z celého monitoringu vrátane mien poslancov, charakteristiky zistení a odporúčaní na odstránenie tohto stavu.

Scrolltotop-sk