Tlačová správa: Udržme transparentnosť v obstarávaní

16. september 2021

Aliancia Fair-play vyzýva poslancov Národnej rady SR, aby neschválili návrh novely Zákona o verejnom obstarávaní v predloženej podobe. Novela podľa nej vytvára priestor na korupciu.

Parlamentom prerokúvaná novela totiž prináša podstatné zmeny. „Pre obrovskú časť nákupov za verejné financie budú platiť menej prísne pravidlá. V praxi to okrem menej prísnych pravidiel na výber dodávateľa prinesie aj menej informácií o míňaní verejných prostriedkov a obmedzenie možností kontroly, na čo poukazujú viacerí. O časti nákupov za spoločné peniaze však stratíme všetky informácie a kontrola zo strany Úradu pre verejné obstarávanie tam vôbec nebude možná,“ povedal riaditeľ Aliancie fair-play Peter Kunder.
Ide o prípady, keď napríklad súkromné firmy nakupujú za štátne dotácie tovary a služby. „Podľa novely ak štát súkromnej firme uhradí nákup tovaru či služby hoci aj v plnej výške, firma sa pri nákupe vôbec nemusí riadiť pravidlami verejného obstarávania. Nedozvieme sa ani to, od koho nakupovala, čo konkrétne nakúpila, ani za koľko. Nebude tam možná ani kontrola zo strany Úradu pre verejné obstarávanie. V súčasnosti toto všetko máme, ak pri nákupe štát prispieva aspoň 50 percentami.“

Podľa Aliancie fair-play zníženie rozsahu informácií a možností kontroly pri nákupoch za verejné prostriedky vytvára korupčné prostredie. „Ťažko uveriť, že by sa to na Slovensku nezneužilo vo väčšej miere,“ povedal Kunder.

Aliancia fair-play tiež tvrdí, že väčší zmysel nemá ani v novele navrhovaná úprava zakazujúca firmám politikov zúčastňovať sa na verejnom obstarávaní. „Zákaz sa týka len niektorých firiem niektorých politikov v niektorých obstarávaniach. Nemyslím, že reálne obmedzí nejakú firmu - na druhej strane to však znie dobre a zrejme nebude problém to časti verejnosti predať ako príspevok v boji proti korupcii,“ povedal Kunder. Spomínaný zákaz sa totiž netýka napríklad firiem poslancov, menších verejných obstarávaní v hodnote niekoľkých desiatok tisíc eur a ani firiem, kde politici nevlastnia viac ako 25 percent. „Firma, kde má ľubovoľný politik napríklad pätinový podiel bude môcť dostať mnohomiliónovú zákazku - presne tak ako doteraz.“

Projekt ‘Návrhy na zvýšenie dôveryhodnosti a vytvorenie podmienok pre dosiahnutie efektívnejšieho a rýchlejšieho postupu orgánov činných v trestnom konaní’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Active Citizens Fund@4x

Scrolltotop-sk