Stanovisko Aliancie Fair-play k financovaniu kampaní

2. december 2008

Legislatíva týkajúca sa spôsobu voľby hlavy štátu nespĺňa podľa názoru Aliancie Fair-play moderné požiadavky na transparentnosť a čistotu financovania takého dôležitého demokratického procesu, akým voľby prezidenta nepochybne sú.

Občania nemajú pred voľbou prístup k informáciám o daroch pre jednotlivých kandidátov, ani o spôsobe použitia získaných prostriedkov.  Legislatíva nevytvára dostatočné podmienky pre čisté, zrozumiteľné a efektívne financovanie kampaní.

Priamu voľbu prezidenta považuje Aliancia Fair-play za natoľko dôležitý akt delegovania právomocí od občanov k hlave štátu, že by podľa jej názoru mali kandidáti sami prevziať zodpovednosť za garanciu transparentnosti a nezneužiteľnosti finančných prostriedkov použitých v kampani.

Preto kandidátom odporúča prijímať akékoľvek dary nielen v súlade so zákonom, ale iba na základe písomných darovacích zmlúv (nad sumu 5 000,- Sk /166 euro len elektronickým prevodom) na zverejnené číslo účtu, z ktorého sa budú uhrádzať všetky náklady spojené s vedením kampane a priebežne zverejňovať identifikačné údaje darcov (meno, priezvisko, adresu a výšku daru u fyzických osôb a názov, adresu, IČO a výšku daru u právnických osôb), ako aj prehľad výdavkov na kampaň.

Aliancia Fair-play vyzýva kandidátov, aby prijímali akékoľvek finančné a nefinančné dary spojené s kampaňou iba priamo ako fyzické osoby – kandidáti a nevyužívali na organizovanie, či financovanie kampaní tretie subjekty, obzvlášť mimovládne organizácie, či občianske združenia.

Podľa nášho názoru tak môžu kandidáti výrazne prispieť k zvýšeniu politickej kultúry v krajine, ale aj dôveryhodnosti inštitútu prezidenta. Finančná transparentnosť a čistota kandidatúry môže ochrániť budúceho prezidenta pred podozreniami z presadzovania  skrytých záujmov a vyslať dôležitý signál o práve voličov na dostatočné informácie o možnej budúcej hlave štátu.

V Bratislave, 2. 12. 2008

Scrolltotop-sk