Otvorený list predsedovi NR SR

11. december 2008

Zverejňujeme otvorený list Pavlovi Paškovi, ktorým predstavitelia občianskej spoločnosti žiadajú, aby sa termín prezidentských volieb neodchýlil od zaužívaného termínu, a o novelizáciu zákona o spôsobe vykonania voľby prezidenta.

Národná rada SR
Predseda
Pavol Paška

Vážený pán predseda,
slobodné voľby a spravodlivá súťaž sú jednými zo základných pilierov demokracie a ústavnosti.

Právomoc vyhlásiť termín prezidentských volieb vnímame predovšetkým ako službu občanom a krajine, v ktorých mene máte zabezpečiť rovnaké a férové podmienky pre všetkých kandidátov, i predvídateľné prostredie. Demokratické ústavy sú postavené na princípe dôvery a rátajú so štátnickou múdrosťou tých, ktorí majú s úctou voči ústave a občanom, vykonávať svoje právomoci.

Preto nás znepokojili medializované informácie, podľa ktorých uvažujete nad výrazným odchýlením sa od zaužívaného termínu prezidentských volieb a ich predsunutím na marec, či dokonca február budúceho roka.

Takéto rozhodnutie podľa nášho názoru narúša hneď niekoľko princípov – predvídateľnosť prostredia, v ktorom sa má slobodná súťaž odohrávať, rovnaké podmienky pre všetkých kandidátov a prijímanie rozhodnutí vo verejný prospech s prihliadnutím na tých, ktorých sa rozhodnutie dotkne.

Považujeme za kľúčové, aby bolo prostredie predvídateľné, vytváralo rovnosť šancí pre kandidátov, poskytovalo im dostatok času na prípravu i komunikáciu s voličmi, ako aj občanom na informovanosť. Kandidáti, ktorí nezískavajú mediálny priestor z titulu funkcie (v tomto prípade prezidentskej), nebudú mať pri takej nepredvídateľnej dramatickej zmene termínu rovnaké podmienky v porovnaní s kandidátom s podporou strany Smer a úradujúcim prezidentom, a ani dostatok času.

Rozhodovanie o termíne nie je navyše podľa nás privilégiom, ktoré sa dá pri odchýlení sa od zaužívanej praxe aplikovať bez konzultácií s kľúčovými aktérmi procesu, ako aj bez prihliadnutia na samotnú analýzu zvyklostí, okolností a ducha ústavy.

Žiadame Vás preto, aby ste k tomuto rozhodnutiu pristupovali múdro, štátnicky, citlivo a po konzultáciách, či s prihliadnutím na vyššie spomínané princípy.

Chceme Vás požiadať aj o urýchlenú novelizáciu zákona o spôsobe vykonania voľby prezidenta. Zákonné obmedzenie, ktoré zakazuje kandidátom akúkoľvek činnosť v prospech kandidatúry mimo lehoty predvolebnej kampane (15 dní pred voľbou), je v príkrom rozpore s ústavne garantovanou slobodou prejavu, s právom na šírenie informácií a právom občanov na dostatočné informácie o kandidátoch, nabáda k rýchlej a povrchnej komunikácii, ktorá nemôže spĺňať požiadavky modernej otvorenej spoločnosti, postavenej na partnerstve, informovanosti a dialógu.

Zákon v tomto prípade podľa nás vytvára nezmyselné obmedzenia, ktoré treba urýchlene odstrániť. Takáto úprava by zásadne nezmenila pravidlá súťaže, ale odstránila by iba najväčšiu deformáciu, ktorá občanom aj kandidátom odopiera základné práva.

Žiadame Vás preto, aby ste iniciovali jednoduchú novelizáciu jediného odseku zákona, ktorá tieto disproporcie odstráni a zabezpečí zákonnú, slobodnú a férovú súťaž.

Ondrej Dostál
Grigorij Mesežnikov
Alena Pániková
Šarlota Pufflerová
Katarína Vajdová
Zuzana Wienk

11. december 2008

Scrolltotop-sk