Fair-play: Kontrola preukázala šlendriánstvo a amatérstvo pri tendri

9. apríl 2009

Kontrola "nástenkového tendra" Úradom pre verejné obstarávanie (ÚVO) podľa Aliancie Fair-play preukázala niekoľkonásobné porušenie zákona, pričom išlo aj o zásadné prešľapy s možným vplyvom na výsledok a transparentnosť tendra. Aliancia považuje za jedno z najdôležitejších zistení, že ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja nedodržalo zákonný postup na určenie ceny zákazky.

Kontrola "nástenkového tendra" Úradom pre verejné obstarávanie (ÚVO) podľa Aliancie Fair-play preukázala niekoľkonásobné porušenie zákona, pričom išlo aj o zásadné prešľapy s možným vplyvom na výsledok a transparentnosť tendra. Aliancia považuje za jedno z najdôležitejších zistení, že ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja nedodržalo zákonný postup na určenie ceny zákazky.

„Výsledky kontroly fakticky potvrdili, že ministerstvo nevie preukázať, či malo nárok na použitie menej transparentnej metódy verejného obstarávania,“ uviedla v správe pre médiá Zuzana Wienk z Aliancie Fair-play.

Aliancia upozornila na kontrolné zistenie, že výpočet odmeny za poskytnuté služby v zmluve medzi ministerstvom a víťazom nie je v súlade s podkladmi súťaže. Zákon priamo hovorí, že zmluva nemôže byť v rozpore so súťažnými podkladmi. Kým podmienky súťaže požadovali, aby boli predložené konečné ceny služieb, v zmluve také nie sú, nezahŕňajú niektoré tipy nákladov.

Medzi najzávažnejšie zistenie Aliancia zaradila to, že víťaz tendra mal byť pravdepodobne zo súťaže vylúčený, lebo nesplnil podmienky súťaže. V dokumentácii, ktorú prevzali pracovníci kontroly v novembri 2008 od ministerstva, ani v dokumentácii z tendra (konkrétne vo vyhlásení uchádzača, ktorým potvrdzuje úplnosť predložených dokumentov) sa nenachádza potvrdenie firiem o tom, že by mali otvorený bankový účet po obdobie troch rokov pred súťažou a plnili si záväzky voči banke.

Takéto potvrdenie zaslalo ministerstvo ÚVO až dva mesiace po začiatku kontroly ako list, ktorý podľa slov z ministerstva nesúvisí s predmetom kontroly. Potvrdenie bolo podmienkou účasti v súťaži. Podľa Aliancie Fair-play postup ministerstva a fakt, že tendrová dokumentácia neobsahuje ani zmienku o existencii takého dokumentu vytvára vážne podozrenie z dodatočnej manipulácie s dokumentmi.

Kontrola ÚVO podľa Aliancie poukázala na šlendriánsky postup ministerstva a amatérstvo pri organizácii tendra za 3,6 miliardy korún, ako aj narábaní s dokumentáciou. Podľa názoru Aliancie Fair-play ÚVO už nemôže dať návrh na určenie neplatnosti zmluvy súdom. Aliancia Fair-play preskúma, či tak nemôže urobiť sama. Pred časom takisto podala podnet na Protimonopolný úrad, aby preskúmal, či táto zmluva nepoškodzuje hospodársku súťaž. Ak by sa v konaní preukázalo, že áno, Protimonopolný úrad by mohol vyhlásiť zmluvu za neplatnú.

Aliancia si myslí, že kontrola odhalila jeden zaujímavý detail – ani víťaz tendra nenašiel výzvu na predloženie ponúk na nástenke ministerstva, ale ministerstvo mu výzvu aj s podmienkami súťaže priamo zaslalo listom. ÚVO ďalej v kontrolnom protokole fakticky konštatuje, že ministerstvo vôbec nepreukázalo, či sa výzva na nástenke v uvedenom období nachádzala.

Na záver Aliancia Fair-play upozorňuje na to, že bez ohľadu na výsledky kontroly ÚVO je už dávno známe, že tender nebol ani férový, ani transparentný a zmluva je pre Slovensko nevýhodná. Premiér Fico mal voči ministrovi Januškovi vyvodiť za také konanie politickú zodpovednosť.

www.sme.sk, 9.4.2009

Scrolltotop-sk