Aby pravda dostala šancu

23. júl 2007

Chceme žiť v krajine, ktorej inštitúcie a reprezentanti si vážia ľudský život každého z nás, chránia nevinných a svojim odborným, nestranným postupom dokážu zabezpečiť dôkladné vyšetrenie trestných činov.

Prichádzame s týmto vyhlásením, lebo máme čoraz vážnejšie pochybnosti o tom, či uvedené zásady platia aj pre prístup k prípadu Hedvigy Malinovej. Z médií sme boli informovaní o potenciálnych závažných pochybeniach vyšetrovateľov a prokuratúry, ktoré by mohli znemožniť odhalenie pravdy.

Zároveň sme boli svedkami toho, že orgány činné v trestnom konaní neprejavili doposiaľ ochotu odpovedať na tieto vážne a dôležité otázky. Neprejavili ani náležitú vôľu preskúmať možnosť odborných, či ľudských zlyhaní vo svojich radoch. Táto reakcia v nás výrazne naštrbuje dôveru v políciu a prokuratúru, ako aj vieru v ich schopnosť vytvoriť vnútorné kontrolné mechanizmy, ktoré by dokázali možné zlyhania odhaliť, dôkladne preveriť, vyvodiť prípadnú zodpovednosť a zabrániť ich opakovaniu. 

Za alarmujúce považujeme nerešpektovanie prezumpcie neviny a ochrany osobnosti zo strany niektorých vládnych činiteľov, osočovanie obete ešte pred ukončením vyšetrovania, čo nemohlo prispieť k motivácii podriadených štruktúr objektívne a kvalitne pokračovať vo vyšetrovaní.
Prípad Hedvigy Malinovej si podľa nás vyžaduje maximálnu otvorenosť a kritickú reflexiu orgánov činných v trestnom konaní. Predstava, že sa možné pochybenia nikdy nepreveria, že prípadné zlyhania povedú k znemožneniu určenia páchateľov, že kvalita jedného ľudského života môže byť zničená, je pre nás neakceptovateľná. 

Prípad Hedvigy Malinovej sa hlboko dotýka každého z nás. Ako aj práva každého jedného na istotu, že inštitúcie krajiny konajú v záujme spravodlivosti a urobia všetko preto, aby nás ochránili. Budeme pozorne sledovať pokračovanie prípadu, klásť otázky a dožadovať sa vysvetlení.
Škody, ktoré by zlyhanie spravodlivosti spôsobilo Hedvige, by spôsobilo každému z nás. 

Chceme mať dôveru v inštitúcie svojej krajiny. Chceme, aby pravda dostala šancu. Nič viac, ale ani nič menej.

Aliancia Fair-play, Martin Bútora, Egon Gál, Fedor Gál, Jozef Hašto, Mária Haštová, Michal Kaščák, Natália Kaščáková, Daniel Pastirčák, Boris Strečanský, Jozef Šátek, Marko Škop, Zlata Šrámová, Filip Vagač, Jana Vránová

Možnosť podporiť vyhlásenie na stránke www.changenet.sk už vypršala. Všetkým, ktorí vyjadrili vyhláseniu svoju podporu, ďakujeme. (Týmto ďakujeme aj changenet.sk.)

AFP, 20. 7. 2007

Scrolltotop-sk